EEN KAARSJE
AANSTEKEN

Via deze website kun je een kaarsje laten branden voor iemand waaraan je denkt. Dit kan voor het overleden kind zijn, maar ook voor zijn of haar ouders, broertjes of zusjes. Het aansteken van een lichtje kan ook jouzelf steun bieden in een moeilijke tijd. Bij het kaarsje dat je uitkiest, kun je een persoonlijke boodschap schrijven. Vervolgens kun je per e-mail laten weten dat je een lichtje laat branden. 

 
Een kind verliezen is het meest tegennatuurlijke dat er bestaat. Of een kind al gestorven is voor de geboorte, lang ziek is geweest of al bijna volwassen en heel acuut overlijdt, het hoort niet. 
 
Speciaal voor ouders en gezinnen die plotseling een kind hebben verloren is deze website ontwikkeld. De website bevat praktische informatie en concrete handreikingen die ouders, broertjes en zusjes kunnen helpen tijdens het rouwproces. 
 
Er kan uit de informatie een keuze gemaakt worden door te klikken op vader/moeder, broer/zus tot 12 jaar of broer/zus van 12-18 jaar. De informatie op de pagina's gaat over het omgaan met het verlies van een kind of een broertje of zusje. Het gaat aan de ene kant om hele praktische tips, maar ook om belangrijke informatie over verlies, verschillende manieren van rouwen, manieren om met andere kinderen in het gezin het verlies bespreekbaar te maken en waar zo nodig hulp gevonden kan worden (literatuur, rouwbegeleiding, lotgenotencontacten, etc.). 

 
 
EEN E-CARD
VERSTUREN

Via deze website kun je een e-card naar iemand versturen. Je kunt zelf een e-card uitkiezen en via een persoonlijke boodschap de persoon bijvoorbeeld laten weten dat je aan hem of haar denkt. Zo wil je misschien wel naar de ouders een e-card versturen of juist naar het broertje of zusje. Per e-mail krijgt de ontvanger jouw e-card. 

 
Rouwen is een pijnlijk proces. Iedereen gaat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo om met het verlies van een kind. Er bestaat geen goed of fout en er staat geen tijd voor. Ze zeggen weleens dat rouwen de achterkant van de liefde is. De liefde voor je kind is onvoorwaardelijk. Dit betekent ook dat de rouw na het verlies van een kind vaak als heel diep wordt ervaren. En zoals liefde nooit over gaat, zo gaat rouw ook niet over.
 
'Ik mis je' geeft houvast voor het gezin en de omgeving voor verschillende perioden. De periode vlak na het overlijden, voordat definitief afscheid plaatsvindt. De dag van het afscheid en na het afscheid. De website is een plek voor erkenning en herkenning en een startpunt voor meer informatie en verdieping in boeken, websites en mogelijkheden voor (professionele) ondersteuning in het rouwproces.
 
Activiteiten die steun en troost bieden
 
Naast informatieve teksten, zijn er ook activiteiten te vinden op deze website. Je kunt een e-card versturen, digitaal een kaarsje aansteken of een boek raadplegen in de boekenkast.
DE BOEKENKAST
BEKIJKEN

In de boekenkast zijn boeken te vinden die hulp en steun kunnen bieden. Hulp en steun in de vorm van adviezen van ouders en broertjes en zusjes van een overleden kind die hetzelfde hebben meegemaakt. De boeken zijn zorgvuldig afgestemd op de informatiebehoefte die ouders en broertjes en zusjes zullen hebben. 

 
'Houvast'-project
 
Deze website is onderdeel van het 'houvast'-project. Een bijzonder project dat gedragen wordt door verschillende organisaties in de zorg. Zij zagen in hun dagelijkse praktijk dat gezinnen die te maken krijgen met de ongeneeslijke ziekte van een kind een behoefte hebben aan meer houvast en steun. Op www.houmevast.nl en www.vergeetmeniet.nl, beide ook onderdeel van het 'houvast'-project, is informatie te vinden voor kinderen in de palliatieve en terminale fase. 

De informatie op die pagina's gaat over het kind zelf en het omgaan met het ziek zijn. Wat betekent het ziek zijn voor het contact met je gezin, je familie, vrienden en de professionele zorgverlening? Hoe ga je om met gevoelens die je misschien nooit eerder had? Hoe zeg je wat je wel en niet wilt tegen familie, vrienden of verzorgers? Hoe maak je de tijd in het ziekenhuis zo fijn mogelijk voor elkaar?
 
COLOFON

KinderThuisZorg en Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg hebben in nauwe samenwerking deze website ontwikkeld. Met dank aan patiënten-vertegenwoordigers, specialisten op gebied van medisch/verpleegkundige, psychosociale en spirituele zorg, kinderuitvaart en anderen voor hun hulp.
En daarbij in het bijzonder dank aan LEF Verliesbegeleiding. 

'IK MIS JE'
DOOSJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accu. in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accu.

Meer lezen over het ‘Ik mis je’ project