PARTNER
TUSSEN OVERLIJDEN EN HET AFSCHEID

Vlak na het overlijden moet er veel geregeld worden. Het is fijn als u met uw partner keuzes kunt maken, die voor u allebei goed voelen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat u samen met uw partner kunt stilstaan bij het overlijden van uw kind. Hoe zorgt u ervoor dat u het samen kunt doen?

 
RESPECTEER ELKAAR

De manier waarop partners reageren op het overlijden van hun kind is vaak verschillend. Het kan zijn dat de één geneigd is om zaken te regelen, terwijl de ander juist troost en steun zoekt en bij het kind wil zijn. Respecteer elkaars manier hierin, ieder heeft zijn eigen manier. Blijf wel zoeken naar een manier waarop u het verlies met elkaar kunt delen.
 
 
BLIJF IN GESPREK

Ieder mens is uniek en gaat bij ingrijpende gebeurtenissen op zijn of haar manier hiermee om. Dit maakt dat uw partner mogelijk niet op hetzelfde moment dezelfde emotie voelt als u, of deze op een andere manier uit. Maak bespreekbaar als u elkaar hierin niet meer goed begrijpt en leg uit waar u behoefte aan heeft. Hoe moeilijk misschien ook, maar blijf met elkaar in gesprek.
 
PARTNER
NA HET AFSCHEID
 
ELKE OUDER HEEFT ANDERE BEHOEFTEN

Ook na het afscheid heeft elke ouder andere behoeften. De één heeft behoefte om nog lange tijd thuis te zijn en de buitenwereld nog een tijd te ontlopen. De ander zoekt wellicht al snel afleiding buitenshuis, door te gaan werken of mensen op te zoeken. Het is voor elke ouder een zoektocht om weer ergens kracht te vinden om door te gaan. Geef elkaar de ruimte om te zoeken wat het beste helpt. ​​​​​​
 
 
MOMENTEN MET Z'N TWEEËN

Als u nog andere kinderen hebt, kan het zijn dat zij de enige reden zijn om ’s morgens op te staan, zeker in het begin. Juist als u er ook voor uw andere kind(eren) wilt zijn, kunt u uw partner soms uit het oog verliezen. Zorg dat u ook momenten met z’n tweeën hebt.
 
 
EMOTIES MET ELKAAR DELEN

Het komt voor dat het ouders moeilijk lukt om emoties met elkaar te delen. Soms is er ook nauwelijks energie meer om naar elkaar te luisteren. Wanneer dit tijdelijk het geval is, geef elkaar daarin dan de ruimte. Wanneer u merkt u dat u hierdoor verder van elkaar af komt te staan, vraag dan om professionele hulp. Een maatschappelijk werker, rouwtherapeut of psycholoog kan u helpen om elkaar beter te begrijpen op de meest kwetsbare momenten [link opnemen naar sites].
 
1
Bespreek met elkaar hoe u uiting wilt geven aan de blijvende verbondenheid met uw kind. Met foto’s, een gedenkplekje in de huiskamer of juist op een privéplekje in huis. Ook kunt u bespreken hoe u de geboortedag en de sterfdag van uw kind wilt herdenken, en met wie. Ook hierin geldt: volg uw eigen gevoel.
2
Er komt een moment dat u of uw partner weer behoefte heeft aan lichamelijke intimiteit. Het kan zijn dat u daar nog niet aan toe bent. Voel u niet schuldig als u geen behoefte heeft aan lichamelijke intimiteit. Bespreek dit met elkaar, zodat ieder zijn of haar grenzen hierin respecteren. Voel u ook niet schuldig als u wel behoefte heeft aan intimiteit, maar bespreek met uw partner wat het voor u betekent.
'IK MIS JE'
DOOSJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accu. in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accu.

Meer lezen over het ‘Ik mis je’ project
  • © 2018 | Kinderthuiszorg.
    Alle rechten voor behouden