SCHOOL / DAGBESTEDING
TUSSEN OVERLIJDEN EN HET AFSCHEID

Als uw kind naar school ging, dan moet de school op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Ook voor hen is het een schok om een leerling te verliezen. De impact is groot en ook zij staan voor de taak om enerzijds afscheid te nemen van uw kind, en anderzijds de herinnering aan uw kind vast te houden.

 
SCHOOL IS VOORBEREID

  • De school zal direct nadat ze op de hoogte zijn van het overlijden van uw kind allerlei acties ondernemen. Zij informeren het schoolteam, de leerlingen en hun ouders. De meeste scholen hebben een draaiboek hoe om te gaan met een overlijden van een leerling. Hierin staan alle stappen en aandachtspunten beschreven om leerlingen goed op te kunnen vangen.Veel speelt zich achter de schermen af, daar hoeft de school u niet mee te belasten.
 
 
VOLGENS UW WENSEN

  • Het uitgangspunt is wel dat de school al hun acties en communicatie naar buiten altijd afstemt op uw wensen. Geef daarom duidelijk aan wat u wel en niet prettig vindt. Bijvoorbeeld: is iedereen welkom bij de afscheidsdienst? Wilt u graag de hele klas uitnodigen? Mogen kinderen iets doen tijdens de afscheidsdienst? Of wilt u liever dat er voor de kinderen op school een apart afscheid is? School zal deze (en andere) vragen met u bespreken.
 
 
MAG ALLES BESPROKEN WORDEN?

Voor school is het belangrijk om te weten wat ze mogen/kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Mag alles open besproken worden of zijn er zaken die niet naar buiten mogen? Geef dat goed aan, zodat de school hier rekening mee kan houden.
 
 
MEERDERE SCHOLEN

Heeft u meer kinderen, die op een andere school zitten? Neem dan ook zo snel mogelijk contact met deze school op. Wellicht is de impact voor de hele school minder, maar het is wel belangrijk dat alle leerkrachten op de hoogte zijn, zodat zij uw kind kunnen ondersteunen, direct vanaf het begin.
 
1
Maak afspraken met school over wanneer uw kind naar school gaat. Vaak willen broers en zussen voor de afleiding al even naar school, voordat de uitvaart is geweest. Voor de leerkracht of mentor is het goed om te weten wat uw kind prettig vindt: wil hij zelf iets vertellen over wat er gebeurd is, mogen andere leerlingen vragen stellen? Zo weet de school hoe ze uw kind kunnen opvangen.
2
Stel dat uw kind het niet volhoudt om een hele dag op school te zijn, spreek dan af wie hem of haar opvangt.
3
Op school wordt vaak een herdenkingsplek ingericht. Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen naar deze plek om hun deelneming te betuigen. U mag deze plek natuurlijk ook bezoeken. U kunt school altijd vragen om hiervoor een moment af te spreken, dat u dit in alle rust kunt doen, bijv. aan het begin van de avond. De school maakt meestal foto’s van deze plek, voor het geval u niet in staat bent om zelf te komen.
SCHOOL/DAGBESTEDING
NA HET AFSCHEID
 
LEERKRACHT

Op veel scholen wordt de herdenkingsplek in de school na enige tijd afgebouwd. Alle kaarten, tekeningen e.d. worden dan verzameld voor u om te bewaren. Betrokken leerkrachten en directie komen op een rustig moment bij u op bezoek om na te praten en alle herinneringen aan u te geven. Meestal nemen ze ook schoolwerk en -spullen van uw kind mee, als dat op school aanwezig is.
 
 
HERINNERINGSPLEK

  • In het primair onderwijs blijft er meestal een vaste herinneringsplek van uw kind in de klas. Kinderen willen hun overleden klasgenoot altijd blijven herinneren, tot het einde van groep 8. Een school die hier rekening mee houdt zorgt ervoor dat uw kind tot het laatst onderdeel blijft van de groep. Het kan zijn dat er een foto van uw kind een vaste plek krijgt, dat het tafeltje en de stoel blijven staan in het lokaal, of dat er een ander symbolisch monumentje voor uw kind wordt gemaakt. Vraag gerust aan de leerkrachten op welke manier zij ervoor zorgen dat uw kind in de groep zijn of haar plek houdt.
 
 
KLUISJE ALS HERDENKPLEK

In het voortgezet of beroepsonderwijs is meestal geen vaste herinneringsplek in de klas, omdat leerlingen niet in een vast lokaal les krijgen. Meestal wordt er gekozen voor een herinneringsplek op een andere plek binnen de school. Het is wel fijn als de school het kluisje van uw kind vasthoudt voor hem of haar, in ieder geval tot het eind van het schooljaar.
 
 
SYMBOLISCHE PLEK

Vaak wordt er ook gekozen om de herinnering van een overleden leerling symbolisch een plek te geven op school. Soms is dat een boom op het plein of een kunstwerk in de gang. Dit wordt vaak met een kort ritueel onthuld, waarvoor u ook uitgenodigd wordt. Natuurlijk heeft u ook een stem hierin. Geef aan wat u prettig vindt.
 
'IK MIS JE'
DOOSJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accu. in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accu.

Meer lezen over het ‘Ik mis je’ project
  • © 2018 | Kinderthuiszorg.
    Alle rechten voor behouden