WERK
TUSSEN OVERLIJDEN EN HET AFSCHEID

Als uw kind overlijdt, staat uw hoofd niet naar werk. In eerste instantie brengt u alleen uw werk op de hoogte van het overlijden. Al snel na het afscheid komt uw werk echter weer in beeld, of u zelfstandige bent of in dienst van een bedrijf of instelling. Het is fijn als u hierover goed contact hebt met uw werkgever, compagnon of opdrachtgever(s).

 
RUIMTE VOOR VERLOF

Het is goed om tussen het overlijden en de uitvaart al kort contact te leggen met uw werk. U kunt bespreken welke ruimte u krijgt voor verlof en wanneer u het volgende contactmoment heeft.
 
 
COLLEGA'S
 
Ook is het voor de werkgever of opdrachtgever prettig te weten of u prijs stelt op aanwezigheid tijdens het afscheid. Aanwezigheid van collega’s kan – ook al hebben ze uw kind wellicht niet gekend – heel steunend zijn en de drempel verlagen om op termijn weer naar uw werk te gaan.
 
WERK
NA HET AFSCHEID
 
GEZONDHEID VOOROP

Na het afscheid komt al snel de vraag: wanneer moet ik weer werken? Belangrijker dan dat is echter de vraag: wanneer kan ik weer werken? En ook al is het moeilijk om te weten wanneer dat zo is, het gaat erom dat u vooral uw eigen gezondheid voorop stelt en niet enkel handelt naar verwachtingen van anderen.
 
 
PLAN VOOR TERUGKEER

Het is goed om de paar weken contact te hebben met uw leidinggevende of met een vertegenwoordiger van uw werk (bijv. een ARBO-arts). Dat kan telefonisch, maar als u liever zelf een moment kiest om dit te doen, stel dan voor om dit per e-mail te doen. Doe dit liefst op een afgesproken tijdstip. De werkgever zal met u een plan willen opstellen voor uw terugkeer in het werkproces. Niet elke organisatie heeft ervaring met rouwende werknemers. Dit betekent dat openheid en wederzijds vertrouwen belangrijk is om tot goede afspraken te komen. Betrek hierbij dat een rouwproces geen vast verloop kent; u zult goede en slechte dagen hebben, die zich vooraf vaak lastig laten voorspellen. Het helpt om dit te benoemen en af te spreken in hoeverre u (zeker in de eerste maanden) flexibel of boventallig inzetbaar bent.
 
 
OPTIES

U zult zelf uw grenzen moeten leren kennen en in nauw contact met uw werkgever moeten zoeken welke mate van werkbelasting u aankunt. Als het u niet lukt om altijd beschikbaar te zijn op uw werkdagen zijn er verschillende opties die u met uw werkgever kunt bespreken:
 1. Vraag of u flexibel kunt werken.
 2. Bespreek of u vervangend werk kunt doen. Hiermee laat u zien dat u bereid bent om mee te denken over een oplossing. Benadruk de wederzijdse belangen hierin.
 3. Bied aan om thuis te werken.
 4. Bespreek een ‘opbouwschema’ om stapsgewijs het werk weer op te pakken.
 5. Bespreek of het mogelijk is om zorgverlof op te nemen (kijk na hoe dit in uw organisatie/CAO geregeld is).
 
1
Het kan ook zijn dat u tijdelijk niet of niet volledig kunt werken. In die situatie zijn de volgende tips goed om in overweging te nemen:
 • Kijk in uw CAO of bedrijfsregeling na wat de afspraken zijn met betrekking tot verzuim na een overlijden. Of vraag dit zo nodig na bij iemand van de ondernemingsraad of de medezeggenschapsraad.
 • Heeft u als gevolg van het overlijden van uw kind zelf gezondheidsklachten? Vraag dan uw huisarts om een brief te schrijven voor uw werkgever. Vraag zo nodig of de huisarts schriftelijk of mondeling informatie wil verstrekken aan de bedrijfsarts en/of ARBO-dienst.
 • Geef de ARBO-dienst ook toestemming om contact met uw huisarts op te nemen.
 • Ga zo mogelijk met twee personen naar een gesprek met de bedrijfsarts en/of ARBO-dienst. De ander kan u ondersteunen als dat nodig mocht zijn. En met z’n tweeën hoort u meer dan alleen.
 • Vraag de bedrijfsarts om een gespreksverslag of een kopie van zijn bevindingen.
 • Bedrijfsrisico kan een argument zijn om u ziek te melden. Is dat bij u het geval? Bespreek dit dan met uw werkgever. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan concentratieproblemen bij een vrachtwagenchauffeur of kraanmachinist, of als u werkt in de bouw op een steiger. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarin dit speelt.
 • Komt u er met uw werkgever niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met de bedrijfsarts of de bedrijfsgeneeskundige dienst om te bekijken of er met bemiddeling een regeling te treffen is. U kunt ook overleggen met de vakbond of de rechtsbijstandverzekering of een andere beschikbare deskundige (uit uw sociale netwerk). Laat een aantekening maken van het gesprek. Schakel zo nodig juridische hulpverlening in (van het juridisch loket in uw gemeente bijvoorbeeld). 
 • Maak een (digitale) map aan waarin u alle mails, brieven, berichtjes tussen u en de werkgever bewaart. Het is ook goed om een logboek bij te houden van alle contacten met de werkgever. Hierin kunt u vastleggen: de datum van het gesprek, naam en functie gesprekspartner (leidinggevende, p&o functionaris, verzuimmanager etc.), besproken onderwerpen, gemaakte afspraken, sfeer van het gesprek. Dit logboek geeft u overzicht en is tevens een geheugensteun. Laat afspraken zwart op wit zetten.
2
Na het overlijden van een kind verandert bij ouders vaak de manier waarop zij tegen het leven aankijken. Ook de betekenis die werk heeft in het leven kan veranderen. Die betekenis kan kort na het overlijden anders zijn dan de jaren die erna volgen. Zorg ervoor dat u niet te snel een grote verandering aangaat op uw werk als dit niet direct nodig is. Dit levert altijd extra stress en vaak ook onzekerheid op.
3
Rouw gaat mee naar het werk, ook als uw kind enkele jaren geleden is overleden. Er blijven momenten die het soms nauwelijks mogelijk maken om uw werk te kunnen doen. De één praat daar over op het werk, de ander probeert het juist niet toe te laten op het werk. Ook al wilt u er misschien niet altijd over praten, toch helpt het om te benoemen wanneer u een moeilijke dag hebt. Dit maakt het voor uw werkgever en collega’s duidelijk. Vervolgens kunt u aangeven wat u op dat moment het best helpt: even een rondje wandelen tijdens de pauze met een collega, liever geen vragen van collega’s, of iets anders. Zorg dat u er aandacht voor vraagt, zodat uw pijn ook op het werk er kan zijn.
4
Steunende collega’s, wie zijn dat? En wat doen ze wat steunend is? Voor iedereen is dat anders. Voor werkgevers en collega’s die willen weten hoe ze het best een rouwende collega kunnen steunen is er www.verliesenrouwophetwerk.nl
'IK MIS JE'
DOOSJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accu. in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accu.

Meer lezen over het ‘Ik mis je’ project
 • © 2018 | Kinderthuiszorg.
  Alle rechten voor behouden